Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notícies / Comunicat del vicerector de de Política de Personal Docent i Investigador en relació al procés de borsa de professorat

Comunicat del vicerector de de Política de Personal Docent i Investigador en relació al procés de borsa de professorat

Benvolguda presidenta/Benvolgut president,

Us escrivim arrel de les consultes que ens heu fet arribar arrel de la  publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, les mesures de confinament i les instruccions del rector i del gerent, sobre com queden afectats els processos selectius en curs.

Per tal de donar resposta a aquestes consultes hem elaborat el document que us adjuntem.

Aquesta mateixa informació serà tramesa a les caps i als caps d’UTG i a les directores i directors de departament i exposada en la web de Concursos.

AFECTACIÓ DE LES MESURES PEL COVID-19 EN ELS PROCESSOS SELECTIUS ENDEGATS PER A LA CREACIÓ O AMPLIACIÓ DE BORSES DE TREBALL PER A LA CATEGORIA DE PROFESSORAT ASSOCIAT. Resolució 13/2020 de 9 de gener.

-          Acte de presentació de documentació de les persones candidates

Les comissions que encara no hagin realitzat aquest acte, d’acord amb la convocatòria, l’hauran de desenvolupar per mitjans electrònics.

Si alguna comissió considera que les especials circumstàncies del perfil convocat no fan possible aquesta modalitat, caldrà que ho comuniquin al vicerector de Política de PDI amb indicació dels motius.

-          Termini per a la presentació de la documentació de les persones candidates

D’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020,  si s’ha donat un termini (o es donarà) per a la presentació de la documentació, s’ha de tenir en compte que s’han suspès els terminis administratius. Així, per exemple, si es convoca avui la presentació de documentació electrònicament i es donen tres dies hàbils per presentar-la, aquest termini s’allargarà fins a tres dies hàbils després d’aixecar-se la suspensió de terminis per l’estat d’alarma.

Ara bé, el RD no estableix  la paralització dels procediments,

·         Si es va donar un termini que va acabar abans de la declaració de l’estat d’alarma, la comissió pot seguir amb el procediment. Qui no hagi presentat la documentació en el termini indicat no podrà ser valorat i restarà exclòs, tal i com preveu la convocatòria.

·         Si es va donar (o es donarà) un termini que acaba durant l’estat d’alarma, però tots els candidats presenten la documentació,  la comissió ha de seguir amb el procediment. 

·         Si es va donar (o es donarà) un termini que acaba durant l’estat d’alarma i algun dels candidats no ha presentat la documentació, la comissió haurà d’esperar a que el termini acabi per poder continuar amb el procediment.

-          Prova de valoració de mèrits i capacitats

Si, d’acord amb els punts anteriors, el termini de presentació de documentació va finalitzar abans de la declaració de l’estat d’alarma o bé acabava després però tots els candidats han presentat la documentació, la comissió ha d’endegar la prova de la valoració de mèrits i capacitats atès que és una prova no presencial i res no impedeix que la deliberació es realitzi per mitjans electrònics.

Si el termini de presentació acaba durant l’estat d’alarma i no s’ha presentat la documentació de tots els candidats, la comissió haurà d’esperar a la finalització efectiva del termini un cop superat l’estat d’alarma per realitzar la prova de valoració de mèrits i capacitats, sense perjudici que pugi anar treballant amb la documentació rebuda.

-          Entrevista

L’entrevista només pot ser presencial per tal de garantir la identitat i la igualtat d’oportunitats de la totalitat dels participants en el procés selectiu. Això comporta que aquesta fase no podrà desenvolupar-se fins haver finalitzat les mesures de confinament en vigor.  

-          Termini per a la resolució del procés selectiu

D’acord amb la convocatòria, les comissions disposaven fins els 31 de març de 2020 per a la realització del procés selectiu. D’acord amb el Reial Decret 463/2020, que té efectes del 14 de març, aquest termini s’estendrà 18 dies naturals des del moment de l’aixecament de l’estat d’alarma.

Consultes i dubtes sobre el procés: adreceu-vos a concursos.pdi.apo@upc.edu

 

Barcelona, 17 de març de 2020

 

El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador

Miquel Soriano Ibáñez