Vés al contingut (premeu Retorn)

Consell Dep. 17 oct

Consell Departamental Dijous, 17/07/2013

Assumpte:                 Consell Departamental.
Data:                         Dijous, 17/10/2013
Lloc:                          Sala de Conferències, Escola d’Enginyeria de Terrassa – TR1-085.
                                 C/. Colom, 1 – 08222 - TERRASSA
Hora d’inici:                10:00 h.
Hora de finalització:     12:00 h (prevista)

ORDRE DEL DIA.

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta del darrer consell departamental (CD-09-04-2013)(*).
  2. Reforma i adaptació del reglament departamental als nous estatuts de la UPC.
  3. Qüestions sobrevingudes i afers de tràmit.
  4. Torn obert de paraules.

(*) La pre-acta es pot consultar prèviament a l’apartat EGE Docs de la web departamental (https://www.ege.upc.edu/ca/intranet/doc-intern) – Cal acreditar-se per accedir-hi


- S'adjunten els documents-base que han servit com a punt de partida, la normativa bàsica (docs 1 a 4) i l'esborrany sotmès prèviament a la Junta Departamental del 19-07-2013, amb adaptacions i recull d'algunes propostes.

- Aspectes rellevants a decidir (entre d'altres): manteniment/supressió de la junta departamental, id. seccions departamentals, representants departamentals als centres, canal-s habituals de comunicació dels acords presos i model de papereta per a la elecció del director del departament. 

1. CG Acord 204-2012-Seccions departamentals
2. CG Acord 75-2013 Correccions directrius generals
3. CG Acord 177-2013 Directrius generals reglaments departaments
4. CG Acord 29-2005 Reglament actual 717- a adaptar
5. Esborrany_Reglament_EGE-2013-v Consell