Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta Dep.14 maig

A la EET

Data: Dilluns, 14/05/2012

Lloc: EET‐Sala de Reunions 2 ó3 (segons disponibilitat)

Hora d’inici: 6:00 h.

Hora de finalització: 8:00 h (previsió).

ORDRE DEL DIA.

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les darreres juntes (13/02/2012 i 23/04/2012)

2. Informe de direcció


3. Canvis de dedicacions i finalitzacióde contractes de personal associat departamental pel

proper curs.


4. Qüstions sobrevingudes i afers de tràit.


5. Torn obert de paraules.