Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notícies / Publicació Resol. 1081/2018 de 28 de maig, per la qual es convoquen concursos d'accés al cos de catedràtics d'universitat

Publicació Resol. 1081/2018 de 28 de maig, per la qual es convoquen concursos d'accés al cos de catedràtics d'universitat

 

Us informem que en data 7 de juny de 2018  ha estat publicada al BOE, la resolució núm. 1081/2018 de 28 de maig, per la qual es convoquen concursos d'accés al cos de catedràtics d'universitat.

D'altra banda, la resolució 1426/2018 de 18 de juliol ha fet pública la relació definitiva de persones admeses i excloses.

Per a més informació podeu entrar al següent enllaç.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament un recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant el rector de la UPC, en el termini d'un mes a comptar del dia següent a la recepció d'aquesta notificació o, si s'escau, del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.